Норвегия, Италия, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Дания за 4 234 р.!