Норвегия, Италия, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Дания за 5 144 р.!