Норвегия, Италия, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Дания за 4 605 р.!