Норвегия, Италия, Германия, Англия, Швейцария, Дания за 5 984 р.!