Норвегия, Италия, Германия, Англия, Швейцария, Дания за 7 151 р.!