Норвегия, Италия, Германия, Англия, Швейцария, Дания за 6 308 р.!