Норвегия, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Швейцария за 6 013 р.!