Норвегия, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Швейцария за 5 219 р.!