Норвегия, Германия, Дания, Австрия, Швеция за 4 113 р.!