Норвегия, Германия, Дания, Австрия, Швеция за 3 820 р.!