Норвегия, Германия, Дания, Австрия, Швеция за 3 708 р.!