Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 11 018 р.!