Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 10 984 р.!