Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 11 272 р.!