Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 10 375 р.!