Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 10 376 р.!