Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 10 775 р.!