Норвегия, Германия, Англия, Финляндия, Дания, Швеция за 9 486 р.!