Италия, Марокко, Австрия, Англия, Швейцария, Венгрия за 6 027 р.!