Италия, Марокко, Австрия, Англия, Швейцария, Венгрия за 5 945 р.!