Италия, Марокко, Австрия, Англия, Швейцария, Венгрия за 6 110 р.!