Италия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия за 19 019 р.!