Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 18 793 р.!