Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 15 726 р.!