Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 17 199 р.!