Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 15 793 р.!