Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 14 932 р.!