Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 10 277 р.!