Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 11 852 р.!