Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 10 556 р.!