Италия, Испания, Швейцария, Франция, Англия за 11 867 р.!