Испания, Турция, Марокко, Греция, Кипр, Египет за 6 778 р.!