Испания, Турция, Марокко, Греция, Кипр, Египет за 5 911 р.!