Испания, Турция, Марокко, Греция, Кипр, Египет за 6 728 р.!