Испания, Италия, Ирландия, Германия, Франция, Англия за 1 991 р.!