Испания, Италия, Ирландия, Германия, Франция, Англия за 2 012 р.!