Испания, Италия, Ирландия, Германия, Франция, Англия за 1 972 р.!