Испания, Италия, Ирландия, Германия, Франция, Англия за 2 003 р.!